Mit tegyek, ha idén lejár a lakás-mellékvízmérőm (VÍZÓRA) hitelessége?

Mi a teendő a lejáró lakás-mellékvízmérő (vízóra) esetében és annak cseréjének folyamatát is ismertetjük!

vízszerelés non-stop

A vízórák hitelességének hatálya:

-A vízmérőket 8 évente kötelesek vagyunk cserélni

-A vízmérő burkolata ha törött, vagy párás, esetleg megtelik vízzel, akkor szintén kötelesek vagyunk cserélni

vízszerelés

A vízóra cserének lépései:

  1. Válasszunk szerelőt és jelentkezzünk vízóra cserére (ajánlatunk: www.vizgaztszerelek.hu)

  2. Miután a kivitelező elvégzi a vízóra cseréjét, a www.vizmuvek.hu oldalról le kell tölteni a hitelesítéshez szükséges dokumentumokat. (Ha a szerelő minősített vállalkozó, akkor ez a lépés kihagyható)

  3. Üzembe helyezést kell kérvényezni a Vízművektől.

  4. Üzembe helyezéskor megtörténik a műszaki átvétel, a záróelem felhelyezése és a dokumentumok átvétele

  5. Az ügyintézés végén 8 évig rendelkezünk a hiteles vízórával

Mit tegyek, ha már lejárt a lakás-mellékvízmérőm hitelessége?

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és a mellékmérős felhasználó közötti tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet.

A mellékvízmérők cseréjére a mérők hitelességének lejárta esetén van szükség. Amennyiben a mérő hitelessége lejárt és a mérőcseréről a mellékmérő tulajdonosa nem gondoskodott időben, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2015. december 10-i módosításának értelmében a mellékszolgáltatási szerződése, amely a számlázás alapjául szolgál, megszűnik.

Ebben az esetben:

  • el kell végeztetni a lejárt hitelességű mellékmérők cseréjét és hitelesíttetését,

  • kérni kell a lakás-mellékvízmérők újbóli számlázásba vételét a mellékszolgáltatási szerződés ismételt megkötésével.

  • A főmérős felhasználónak (pl társasház) rendelkeznie kell aláírt Szolgáltatási szerződéssel.

  • A bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó mellékmérős vízhasználónak lejárt határidejű számlatartozása a szolgáltató felé nem lehet. Amennyiben a számla bemutatását, a díjak beszedését és nyilvántartását a szolgáltató megbízottja végzi az érintett felhasználó esetében, úgy a vízdíjszámlát vagy a nullás igazolást a megbízott adja ki, melyet a szerződéskötéssel egyidejűleg kell becsatolni.

  • A bekötési vízmérő szerinti felhasználó, valamint az ingatlantulajdonos hozzájárulása, melyet a mellékszolgáltatási szerződés nyomtatvány kitöltésével és aláírásával adhat meg. Megbízott képviselettel nem rendelkező, felhasználói közösség által tulajdonolt ingatlan esetében, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatának bemutatása és az azokon szereplő tulajdonosok írásbeli hozzájárulása szükséges.

vízóra csere

Ha vízszerelésben tudunk segíteni, tekintse meg árlistánkat és

kérem keressen minket Non-stop, Budapesten és Pest megyében!

About the Author